Perustamiskokous

1. Kokouksen avaus
Kokoonkutsuja Miikka Saukko avaa kokouksen 19:28

2. Kokouksen järjestäytyminen ja paikallaolijoiden toteaminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Miikka Saukko ja sihteeriksi
Mikko Kenttälä. Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Tomi Hautakoski ja Rauli Puuperä. Päätettiin että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Edellämainittujen lisäksi paikalla oli Tapio Haapala, Pauli Rikula sekä Liv Heusala

3. Päätetään yhdistykselle nimi
Päätettiin yhdistykselle nimeksi Tarlab Oulu ry

4. Hyväksytään yhdistyksen säännöt
Hyväksyttiin liitteenä olevat säännöt

5. Päätetään hallituksen jäsenten määrä sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
Päätettiin hallituksen kooksi puheenjohtaja ja 2 jäsentä.
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Miikka Saukko
Valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Kenttälä ja Rauli Puuperä
 
6. Päätetään vuosikokouksen ajankohta
Ensimmäinen vuosikokous pidetään kahden viikon sisällä.

7. Kokouksen lopetus
Kokous päättyi 20:11


CategoryTarlab