Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2011-09-26 19:12:22
Size: 475
Editor: turmio
Comment:
Revision 12 as of 2011-11-10 22:06:28
Size: 517
Editor: ecode
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:

Line 14: Line 12:
 * [[RaspberryPi |RaspberryPi kimppatilaus]]

Projektit

Tänne voi kerätä juttua sekä omista, että yhteisistä projekteista, kukin haluamallaan tavalla.


CategoryTarlab