Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2011-11-10 22:06:28
Size: 517
Editor: ecode
Comment:
Revision 13 as of 2012-01-19 22:32:07
Size: 667
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
 * Lippis: [[http://www.lippis.net/sanakoe/|Sanakoe]], ilmainen Windows-sovellus, joka tukee saksan kielen opiskelua kertaamalla oppikirjan sanastoa

Projektit

Tänne voi kerätä juttua sekä omista, että yhteisistä projekteista, kukin haluamallaan tavalla.


CategoryTarlab