Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2018-02-22 19:08:42
Size: 460
Editor: turmio
Comment:
Revision 4 as of 2018-02-22 19:08:53
Size: 461
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 description:: RuuviTag kimppatilaus tarlabin jäsenille  description:: !RuuviTag kimppatilaus tarlabin jäsenille
hacker

turmio

description

RuuviTag kimppatilaus tarlabin jäsenille

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus saada tilattua Ruuvi Tageja tilattua 4 kpl, 3 kpl hinnalla.

Ilmoittautumiset tilaushalukkuudesta tähän:

Kuka

  • Turmio
  • ecode
  • jtt
  • oherrala
  • otter


started

2018-02-22

Attachments


CategoryProjekti