Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2011-09-02 20:03:04
Size: 4043
Editor: ?oherrala@gmail.com
Comment:
Revision 4 as of 2011-09-02 20:34:15
Size: 5093
Editor: ?oherrala@gmail.com
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 102: Line 102:
1-Wire laitteen kanssa oikea juttelu:

{{{
1-WIRE> { 0x55 (1) 0x44 &:750 { 0x55 (1) 0xBE r:9
BUS RESET OK # "{" merkki komennon alussa
WRITE: 0x55 # 0x55 (ROM command: MATCH ROM)
ADDRESS MACRO 1: 0x22 0x8B 0xDA 0x03 0x00 0x00 0x00 0xEC # Makro "(1)". 1-Wire anturin oma osoite
WRITE: 0x44 # 0x44 (Function command: CONVERT T)
DELAY 750us # &:740 (& = 1ms, toistetaan 750 kertaa)
BUS RESET OK # "{" merkki komennon alussa
WRITE: 0x55 # 0x55 (ROM command: MATCH ROM)
ADDRESS MACRO 1: 0x22 0x8B 0xDA 0x03 0x00 0x00 0x00 0xEC # Makro "(1"). 1-Wire anturin oma osoite
WRITE: 0xBE # 0xBE (Function command: READ SCRATCHPAD)
READ: 0x63 0x01 0x4B 0x46 0x7F 0xFF 0x0D 0x10 0x15 # 8 tavua scratchpadin sisältöä + CRC
}}}

VäyläPiraatti aka Bus Pirate

buspiratev3a.jpg

Bus Pirate (http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate) eli kotoisammin VäyläPiraatti on "an open source hacker multi-tool that talks to electronic stuff". ?VäyläPiraatilla voi jutella helposti ja vaivattomasti älyllisen elektroniikan kanssa käyttäen esimerkiksi I2C, JTAG, 1-Wire, jne. väyliä.

1-Wire väylää piratoimassa

1-Wire laite kytketään Bus Pirateen seuraavasti:

 • Bus Pirate

  1-Wire

  GND

  GND

  MOSI

  DQ

  3.3V

  Vdd

  VPU

  Vdd

Tätä tekstiä kirjoittaessa on käytössä Bus Pirate v3a firmwaren versiolla 5.10, kuten alta näkyy:

 • HiZ> i
  Bus Pirate v3a
  Firmware v5.10 (r559) Bootloader v4.1
  DEVID:0x0447 REVID:0x3043 (24FJ64GA002 B5)
  http://dangerousprototypes.com

Bus Piratelle juttelu tapahtuu sarjakonsolin kautta. Rivit, jotka tässä esimerkissä alkavat HiZ> tai 1-WIRE> ovat komentokehotteita, joiden perässä on annettu yleensä yhden tai useamman merkin mittainen komento. Sen jälkeen tulevat rivit ovat vastaus Bus Piratelta.

Bus Piratella on useita moodeja. Ensimmäinen moodi, johon piraatti käynnistyy on HiZ (high impedance). Tässä moodissa kaikki väylät ovat jännitteettömiä ja suuri-impedanssisessa tilassa. Muita tiloja on firmwaren mukaan tarjolla useita.

Siirrytään 1Wire moodiin:

 • HiZ> m2
  1WIRE routines (C) 2000 Michael Pearce GNU GPL
  Ready

Bus Piraten käynnistyessä jännitelähteet ovat pois päältä. Tämä voidaan tarkastaa seuraavasti:

 • 1-WIRE> v
  Pinstates:
  1.(BR) 2.(RD) 3.(OR) 4.(YW) 5.(GN) 6.(BL) 7.(PU) 8.(GR) 9.(WT) 0.(Blk)
  GND   3.3V  5.0V  ADC   VPU   AUX   -    OWD   -    -
  P    P    P    I    I    I    I    I    I    I
  GND   0.00V  0.00V  0.00V  0.00V  L    L    L    L    L

Mutta piraatista irtoaa kyllä sähköä sitä haluaville:

 • 1-WIRE> W
  Power supplies ON
  1-WIRE> v
  Pinstates:
  1.(BR) 2.(RD) 3.(OR) 4.(YW) 5.(GN) 6.(BL) 7.(PU) 8.(GR) 9.(WT) 0.(Blk)
  GND   3.3V  5.0V  ADC   VPU   AUX   -    OWD   -    -
  P    P    P    I    I    I    I    I    I    I
  GND   3.36V  5.00V  0.00V  3.22V  H    L    L    L    H

Huomionarvoista on jännite viitospinnissä (VPU). VPU ja 3.3V on oikosuljettu, jolloin voidaan käyttää Bus Piraten pull-up vastusta 1-Wire väylän sähkönsyöttöön.

Jännitteet sammutetaan seuraavasti (huomaa komennot w jännite pois ja W jännite päälle):

 • 1-WIRE> w
  Power supplies OFF
  1-WIRE> v
  Pinstates:
  1.(BR) 2.(RD) 3.(OR) 4.(YW) 5.(GN) 6.(BL) 7.(PU) 8.(GR) 9.(WT) 0.(Blk)
  GND   3.3V  5.0V  ADC   VPU   AUX   -    OWD   -    -
  P    P    P    I    I    I    I    I    I    I
  GND   0.00V  0.00V  0.00V  0.00V  H    L    L    L    H

Mutta nyt halutaan jutella 1-Wire laitteelle. Joten jännitteet ylös, pull-up vastus esiin ja Bus Pirate magiaa käyttöön!

 • 1-WIRE> W
  Power supplies ON
  1-WIRE> P
  Pull-up resistors ON
  1-WIRE> v
  Pinstates:
  1.(BR) 2.(RD) 3.(OR) 4.(YW) 5.(GN) 6.(BL) 7.(PU) 8.(GR) 9.(WT) 0.(Blk)
  GND   3.3V  5.0V  ADC   VPU   AUX   -    OWD   -    -
  P    P    P    I    I    I    I    I    I    I
  GND   3.23V  5.01V  0.00V  3.26V  H    H    H    H    H
  1-WIRE> (0xF0)
  SEARCH (0xF0)
  Macro   1WIRE address
   1.0x22 0x8B 0xDA 0x03 0x00 0x00 0x00 0xEC
    *DS1822 Econ Dig Therm
  Device IDs are available by MACRO, see (0).

Komento (0xF0) (sulut oleelliset!) on Bus Piraten firmwaresta löytyvä makro, jolla suoritetaan 1Wire antureiden tunnistus väylästä. Ja sieltähän sitä löytyi Dallasin valmistama DS1822 lämpöanturi.

1-Wire laitteen kanssa oikea juttelu:

1-WIRE> { 0x55 (1) 0x44 &:750 { 0x55 (1) 0xBE r:9
BUS RESET OK                      # "{" merkki komennon alussa
WRITE: 0x55                       # 0x55 (ROM command: MATCH ROM)
ADDRESS MACRO 1: 0x22 0x8B 0xDA 0x03 0x00 0x00 0x00 0xEC # Makro "(1)". 1-Wire anturin oma osoite
WRITE: 0x44                       # 0x44 (Function command: CONVERT T)
DELAY 750us                       # &:740 (& = 1ms, toistetaan 750 kertaa)
BUS RESET OK                      # "{" merkki komennon alussa
WRITE: 0x55                       # 0x55 (ROM command: MATCH ROM)
ADDRESS MACRO 1: 0x22 0x8B 0xDA 0x03 0x00 0x00 0x00 0xEC # Makro "(1"). 1-Wire anturin oma osoite
WRITE: 0xBE                       # 0xBE (Function command: READ SCRATCHPAD)
READ: 0x63 0x01 0x4B 0x46 0x7F 0xFF 0x0D 0x10 0x15    # 8 tavua scratchpadin sisältöä + CRC


Linked in pages: VäyläPiraatti