Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2011-08-31 09:27:22
Size: 126
Editor: ?otter@iki.fi
Comment:
Revision 4 as of 2011-09-02 12:28:25
Size: 194
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 [[Säännöt]]
Line 8: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Rahastonhoitaja