Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2011-09-02 11:22:46
Size: 125
Editor: otter
Comment:
Revision 4 as of 2011-09-02 12:28:25
Size: 194
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
== Säännöt ==
Line 8: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Rahastonhoitaja