Differences between revisions 1 and 10 (spanning 9 versions)
Revision 1 as of 2011-08-31 09:27:22
Size: 126
Editor: ?otter@iki.fi
Comment:
Revision 10 as of 2018-02-22 19:27:44
Size: 298
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 [[Säännöt]]
Line 8: Line 9:
 * Puheenjohtaja [[otter]]
 * Jäsenet: [[oherrala]], [[jtt]]
== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]
----
CategoryTarlab

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja otter

  • Jäsenet: ?oherrala, ?jtt

Dokumentteja


CategoryTarlab