Differences between revisions 1 and 5 (spanning 4 versions)
Revision 1 as of 2011-08-31 09:27:22
Size: 126
Editor: ?otter@iki.fi
Comment:
Revision 5 as of 2011-09-15 18:59:46
Size: 265
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 [[Säännöt]]
Line 8: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja

== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Rahastonhoitaja

Dokumentteja