Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)
Revision 1 as of 2011-08-31 09:27:22
Size: 126
Editor: ?otter@iki.fi
Comment:
Revision 9 as of 2017-02-02 21:50:32
Size: 301
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 [[Säännöt]]
Line 8: Line 9:
 * Puheenjohtaja [[otter]]
 * Jäsenet [[turmio]], [[lj]], ...

== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]
----
CategoryTarlab

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

Dokumentteja


CategoryTarlab