Differences between revisions 3 and 5 (spanning 2 versions)
Revision 3 as of 2011-09-02 11:23:15
Size: 143
Editor: otter
Comment:
Revision 5 as of 2011-09-15 18:59:46
Size: 265
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja

== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Rahastonhoitaja

Dokumentteja