Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2011-09-02 12:28:25
Size: 194
Editor: otter
Comment:
Revision 5 as of 2011-09-15 18:59:46
Size: 265
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:

== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Rahastonhoitaja

Dokumentteja