Differences between revisions 4 and 6 (spanning 2 versions)
Revision 4 as of 2011-09-02 12:28:25
Size: 194
Editor: otter
Comment:
Revision 6 as of 2011-09-15 19:43:19
Size: 280
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja
 * Puheenjohtaja [[otter]]
 * Jäsenet [[turmio]], [[therauli]]

== Dokumentteja ==

 [[PerustamisKokous]]

 [[Perustamiskirja]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

Dokumentteja