Differences between revisions 5 and 11 (spanning 6 versions)
Revision 5 as of 2011-09-15 18:59:46
Size: 265
Editor: otter
Comment:
Revision 11 as of 2018-02-22 19:30:39
Size: 352
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:

Tarkemmat yhdistyksen tiedot yhdistyksen wikissä.
Line 9: Line 11:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja
 * Puheenjohtaja [[otter]]
 * Jäsenet: [[oherrala]], [[jtt]]
Line 18: Line 18:
----
CategoryTarlab

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Tarkemmat yhdistyksen tiedot yhdistyksen wikissä.

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja otter

  • Jäsenet: ?oherrala, ?jtt

Dokumentteja


CategoryTarlab