Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2011-09-15 18:59:46
Size: 265
Editor: otter
Comment:
Revision 6 as of 2011-09-15 19:43:19
Size: 280
Editor: otter
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * Puheenjohtaja
 * Sihteeri
 * Rahastonhoitaja
 * Puheenjohtaja [[otter]]
 * Jäsenet [[turmio]], [[therauli]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

Dokumentteja