Differences between revisions 8 and 10 (spanning 2 versions)
Revision 8 as of 2014-08-07 17:44:42
Size: 296
Editor: otter
Comment:
Revision 10 as of 2018-02-22 19:27:44
Size: 298
Editor: turmio
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
 * Jäsenet [[turmio]], [[lj]]
 * Jäsenet: [[oherrala]], [[jtt]]

Yhdistys

  • Tämän sivun tarkoitus on sisältää tylsää faktaa yhdistyksestä

Säännöt

Hallitus

  • Puheenjohtaja otter

  • Jäsenet: ?oherrala, ?jtt

Dokumentteja


CategoryTarlab